Lidový dům Blovice Knihovna

  Předprodej vstupenek na Lucii Revival (11. 3.) a Disco ples (18. 3.) od pondělí 6. 2. v kanceláři MKS!

Regionální služby

Městská knihovna Blovice je od roku 2002 knihovnou pověřenou regionálními funkcemi. Funkci krajské knihovny pro regionální funkce Plzeňského kraje plní Studijní a vědecká knihovna v Plzni.

Na okrese Plzeň-jih byly plněním regionálních služeb pověřeny
4 knihovny:

 • Městská knihovna Blovice
 • Městská knihovna Dobřany
 • Městská knihovna Nepomuk
 • Městská knihovna Přeštice

Pomůcky pro knihovníky


Výsledky činnosti knihoven

Na základě podepsaných Smluv o poskytování regionálních služeb městským a obecním knihovnám zajišťuje služby financované z dotace Plzeňského kraje.

Poskytované služby:

 • budování výměnných fondů a zapůjčování knižních souborů
 • odborná pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů
 • poskytovat průběžné konzultace a poradenskou činnost
 • pomoc při sestavování žádostí (projektů) o dotaci v grantovém programu na připojení knihoven do sítě internet
 • zpracování statistických výkazů
 • pomoc při zpracování potřebné dokumentace (knihovní řád, zřizovací listina)
 • pořádání odborných seminářů a porad pro pracovníky knihoven


Městská knihovna Blovice zajišťuje regionální služby
pro 25 okolních vesnických knihoven:

Číčov, Hořehledy, Hradišťská Lhotka, Hradišťský Újezd, Chocenice, Chouzovy, Chválenice, Jarov, Kbelnice, Letiny, Lipnice, Lučiště, Milínov, Nezvěstice, Nové Mitrovice, Seč, Střížovice, Šťáhlavice, Šťáhlavy, Tymákov, Únětice, Zdemyslice, Žákava, Ždírec, Železný Újezd a Městskou knihovnu Spálené Poříčí – profesionální knihovnu


Knihovny připojené k internetu:

 

Bělohrobského 78
336 01 Blovice
Tel: 371 522 158
E-mail: info@knihovnablovice.cz

Zobrazit mapu

Pro veřejnost otevřeno:
Pondělí: 8 - 12, 13 - 18 h
Středa:   8 - 12, 13 - 17 h
Pátek:    8 - 12, 13 - 17 h
 

Městské kulturní středisko Lidový dům Blovice, příspěvková organizace města Blovice

Bělohrobského 78, 33601 Blovice