Lidový dům Blovice Knihovna
  Sledujte nás také na našem novém Instagramu!

Regionální služby

Městská knihovna Blovice je od roku 2002 knihovnou pověřenou regionálními funkcemi. Funkci krajské knihovny pro regionální funkce Plzeňského kraje plní Studijní a vědecká knihovna v Plzni.

Na okrese Plzeň-jih byly plněním regionálních služeb pověřeny
4 knihovny:

 • Městská knihovna Blovice
 • Městská knihovna Dobřany
 • Městská knihovna Nepomuk
 • Městská knihovna Přeštice

Pomůcky pro knihovníky


Výsledky činnosti knihoven

Na základě podepsaných Smluv o poskytování regionálních služeb městským a obecním knihovnám zajišťuje služby financované z dotace Plzeňského kraje.

Poskytované služby:

 • budování výměnných fondů a zapůjčování knižních souborů
 • odborná pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů
 • poskytovat průběžné konzultace a poradenskou činnost
 • pomoc při sestavování žádostí (projektů) o dotaci v grantovém programu na připojení knihoven do sítě internet
 • zpracování statistických výkazů
 • pomoc při zpracování potřebné dokumentace (knihovní řád, zřizovací listina)
 • pořádání odborných seminářů a porad pro pracovníky knihoven


Městská knihovna Blovice zajišťuje regionální služby
pro 26 okolních vesnických knihoven:

Číčov, Hořehledy, Hradišťská Lhotka, Hradišťský Újezd, Chocenice, Chouzovy, Chválenice, Jarov, Kbelnice, Letiny, Lipnice, Lučiště, Milínov, Nezvěstice, Nové Mitrovice, Seč, Střížovice, Šťáhlavice, Šťáhlavy, Těnovice, Tymákov, Únětice, Zdemyslice, Žákava, Ždírec, Železný Újezd a Městskou knihovnu Spálené Poříčí – profesionální knihovnu


Knihovny připojené k internetu:

 

Bělohrobského 78
336 01 Blovice
Tel: 371 522 158
E-mail: info@knihovnablovice.cz

Zobrazit mapu

Pro veřejnost otevřeno:
Pondělí: 8 - 12, 13 - 18 h
Středa:   8 - 12, 13 - 17 h
Pátek:    8 - 12, 13 - 17 h
 

Městské kulturní středisko Lidový dům Blovice, příspěvková organizace města Blovice

Bělohrobského 78, 33601 Blovice