Lidový dům Blovice Knihovna

  Přihlášku do podzimního kurzu tance a společenské výchovy naleznete >>zde<< .

Lidový dům


Lidový dům také na Facebooku: https://www.facebook.com/ldblovice

Akce naleznete také na webu města: https://www.blovice-mesto.cz/kalendar-akci/


Historie:

Lidový dům v Blovicích byl postaven v roce 1927. Prakticky po celou dobu své existence slouží společenským a kulturním účelům.

Sídlo zde měly různé městské kulturní instituce, několik let byl sídlem ZK ROH místního závodu Škoda.

Roku 1980 přešel Lidový dům do majetku města Blovice a od té doby je sídlem městského kulturního střediska.

Zásadní přestavbou prošel v roce 2009 – 2010 a od té doby je v Lidovém domě i městská knihovna.

 

GDPR – povinně zveřejňované informace

Městské kulturní středisko Lidový dům Blovice, příspěvková organizace města Blovice (dále jen MKS) jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou. MKS zpracovává osobní údaje a další informace týkající se zaměstnanců, návštěvníků a dalších klientů MKS. Většina osobních údajů je tedy zpracovávána na základě povinností zakotvených ve zřizovací listině a uložených MKS zvláštními zákony. Na taková zpracování osobních údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob.

Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají souhlasu osob, kterých se týkají. Tato zpracování však MKS provádí jen výjimečně.

MKS respektuje práva osob, která jsou jim zaručena zákony, např. právo vědět a být informován zejména o tom, za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají, případně období, po které budou uchovávány. Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na všechny informace, týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. MKS zákonně zpracovává osobní údaje, protože je toto zpracování nezbytné pro výkon úkolů vykonávaných v zájmu MKS. MKS zpracovává osobní údaje osob podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů (např. Nařízením EU 2016/679 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). Přesto má každá dotčená osoba právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají jeho konkrétní situace. MKS pak osobě prokáže závažnost a oprávněnost zájmů MKS, které nezasahují do zájmů nebo základních práv a svobod osoby.

Na MKS je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky ID DS ng4ppnr, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem na adrese: info@ldblovice.cz, prostřednictvím pošty s úředně ověřeným podpisem na adrese MKS Lidový dům Blovice, Bělohrobského 78, 33601 Blovice, nebo osobně s platným průkazem totožnosti na adrese Bělohrobského 78, Blovice. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na MKS obracet za účelem uplatnění práva:

– na přístup k osobním údajům, – na opravu osobních údajů, – na výmaz osobních údajů, – na omezení zpracování osobních údajů, – vznést námitku proti zpracování osobních údajů, – na přenositelnost údajů.

Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na MKS obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro MKS je Ing. Jan Gubáš, email: gubas@catania.cz

 

Výroční zprávy

2023

Výroční zpráva MKS za rok 2023  Typ: PDF dokument, Velikost: 1.7 MB

Výroční zpráva za rok 2023 podle zákona číslo 106/1999 Sb. Typ: PDF dokument, Velikost: 422.81 kB  

2022

Výroční zpráva MKS za rok 2022 (1.56 MB) 

Výroční zpráva za rok 2022 podle zákona číslo 106/1999 Sb.  (493.84 kB)

2021

Výroční zpráva MKS za rok 2021 (3.17 MB)

Výroční zpráva za rok 2021 podle zákona číslo 106/1999 Sb.  (494.32 kB)

2020

Výroční zpráva MKS za rok 2020 (3.25 MB)

Výroční zpráva za rok 2020 podle zákona číslo 106/1999 Sb.  (492.41 kB)

Výroční zprávy Městské knihovny naleznete zde: o-nas/mestska-knihovna/o-knihovne/

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
1
28
1
29
2
30
3
31
2
1
2
2
2
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
2
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
2
20
2
21
2
22
2
23
2
24
1
25
1
26
1
27
1
28
1
29 30

Oficiální webové stránky Města Blovice

Oficiální webové stránky Města Blovice

Městské kulturní středisko Lidový dům Blovice, příspěvková organizace města Blovice

Bělohrobského 78, 33601 Blovice